Info X

Wojciech Stopiński

Cryptosteel

Pierwszy bank powstał w 1156 roku w Wenecji. Od 900 lat jego kopie czerpią zyski z zarządzania księgą rozrachunkową swoich klientów. W 2009 roku Satoshi Nakamoto – postać lub grupa osób, których tożsamości nie zidentyfikowano do dziś, wymyślił system transakcji eliminujący pośrednictwo instytucji finansowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że bitcoin, pierwsza kryptowaluta w historii ludzkości, narodziła się tuż po potężnym kryzysie finansowym, który skutecznie zachwiał zaufaniem społeczeństw do instytucji banków. Bitcoin miał być alternatywą dla siatki pazernych i chciwych pośredników. Czy faktycznie zrealizował marzenie Nakamoto to inna sprawa, ale technologia blockchain, na której opiera się bitcoin, proponuje zupełnie nowy, kolektywny i horyzontalny model zarządzania transakcjami. Blockchain nie jest niczym innym jak zaszyfrowaną księgą rozrachunkową rozsianą po sieci komputerów jej użytkowników. Bank zastępuje tu struktura algorytmiczna szyfrująca tożsamość kontrahentów, ale umożliwiająca śledzenie historii każdego istniejącego bitcoina. Decentralizacja chroni ją przed cyberatakiem, udaremniając ingerencję w zapisy księgi. By uczestniczyć w transakcjach, każdy użytkownik dysponuje dwoma kluczami publicznym i prywatnym – unikatowymi ciągami cyfr, które są na bieżąco generowane. Konieczność ich przechowywania jest najsłabszym ogniwem systemu. Jeśli użytkownik straci do nich dostęp bądź zostaną mu one skradzione, jego oszczędności przepadną bezpowrotnie. Cryptosteel, niezniszczalny portfel wykonany ze stali nierdzewnej chroni klucze, jednocześnie umożliwiając do nich łatwy dostęp. Każdy może wykonać go samodzielnie, bo projekt jest ogólnodostępny.