Info X

Amy Suo Wu

Pozdrowienia z niewidzialnego pograniczaGreetings From Invisible Borderlands

Ten komunikat jest ode mnie do ciebie, ale nie istnieje tylko dla nas. Internetowe polityki prywatności nie lubią sekretów, a tym bardziej ich kolporterów. Choć algorytmy kryptograficzne potrafią ukryć treść wiadomości, nie zatają faktu jej istnienia, co według niepisanego prawa internetu wystarczy, by nadawca stał się osobnikiem podejrzanym. Dlatego sieć kolportująca sekrety wymaga znacznie bardziej wyszukanych forteli – ustanowienia nowych kanałów dystrybucji, które nie tyle ukryją, ile anihilują komunikat. W 1550 roku włoski uczony Girolamo Cardano opracował prosty i efektywny system przekazywania tajnych wiadomości. Tajemnica materializowała się dopiero, gdy znalazła się w rękach odbiorcy. Nadawca wysyłał standardowy list, w którym tylko niektóre litery w poszczególnych słowach miały znaczenie dla właściwej wiadomości. Adresat przykładał do otrzymanego listu prostokątny kartonik z wyciętymi w odpowiednich miejscach otworami. To w nich pojawiały się litery tworzące tajny komunikat. Kilkaset lat później Amy Suo Wu wykorzystała ten wiekowy fortel, by wyprowadzić w pole algorytmy skanujące w sieci treść naszych komunikatów. Artystka najpierw wysyłała do ludzi kolorowe pocztówki z prośbą, by wycięli miejsca, gdzie umieszczono niebieski kwadrat. Na odwrocie kartki umieściła też adres strony internetowej. Po jej uruchomieniu, okazywało się, że patrzymy na zdjęcie Google Maps przedstawiające witryny sklepów z neonowymi szyldami. To tam znajdowała się wiadomość gotowa do odkodowania za pomocą pocztówki z otworami. Wystarczyło ją przyłożyć do odpowiednio skadrowanego ekranu.Ten komunikat istniał tylko dla nich.